KGS. ENGHAVE LOKALUDVALG 


Af Anne Christine Brøndum 

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal være bindeled mellem borgerne i Sydhavnen og forvaltningerne og politikerne på rådhuset. Lokaludvalget skal stå for kontakten og repræsentere borgernes holdninger i Sydhavnen, når kommunen lægger nye planer. Desuden har lokaludvalget en pose med penge – puljemidler – som lokale ildsjæle kan søge om til forskellige aktiviteter i bydelen. Det kan være alt fra fællesspisning til koncerter, dog skal det, man søger om penge til, være åbne arrangementer. Det må ikke være for en lille sluttet kreds. Lokaludvalget har bl.a. støttet den årlige Skt. Hans-fest og Kulturhavn. Og endelig har lokaludvalget ansvaret for den lokale miljøopgave. Vi skal tage os af store og små spørgsmål, der vedrørermiljøet i Sydhavnen.

Kgs. Enghave Lokaludvalg henvender sig direkte til politikerne på rådhuset, når der skal forhandles budget for næste år. Lokaludvalget danner sig et overblik over, hvilke projekter de mener, at der skal gives midler til på næste års kommunale budget. Så sender vi så et brev til de enkelte udvalg på rådhuset, hvor de begrunder, hvorfor lige netop de projekter er særligt vigtige for bydelen. De sidste par år har de direkte henvendelser til politikerne været med til at skaffe penge til blandt andet Pioparken, den Sociale beskæftigelsesindsats, Karens Minde  Aksen, Feriecamp iSydhavnen, Madskole på Ellebjerg Skole og mange andre projekter. Lokaludvalget fik også flyttet den fine skulptur ”Musikken” fra Mozarts Plads, hvor den stod og gemte sig bag noget arbejdshegn, til den fine nye placering på det grønne anlæg på Wagnersvej.

Hvordan kan du være med? Du er velkommen til at overvære lokaludvalgets møder – de holdes en torsdag aften en gang om måneden bortset fra juli. Datoerne kan findes på kalenderen på vores hjemmeside - se nedenfor. Hvert møde begynder med ”Borgernes Tid”, hvor du som Sydhavner kan rejse emner, du mener er vigtigt at lokaludvalget er informeret om og forholder sig til.

Du er også velkommen til at deltage i en af lokaludvalgets 3 arbejdsgrupper: Socialudvalget, Bymiljøudvalget eller Kulturudvalget. De mødes 1 gang om måneden og forbehandler punkterne til næste lokaludvalgsmøde. Det er en god måde at engagere sig på og holde sig informeret om, hvad der rører sig i Sydhavnen. Det kræver blot at man er interesseret i at gøre en indsats, f.eks. være med til at kontakte en forvaltning eller nogle af de lokale aktører i Sydhavnen eller være med til at planlægge et borgermøde. Møderne foregår efter almindelig arbejdstid Du kan deltage i lokaludvalgets aktiviteter. Hvert år holder lokaludvalget flere borgermøder: Vi holder Høstpicnic på Tippen og vi holder det årlige julearrangement med tænding af juletræet. Du kan følge med via kalenderen på vores hjemmeside eller via vores sider på Facebook og Instagram.

Du kan deltage i vores borgerpanel, hvis du er fyldt 15 år – Via borgerpanelet vil du nogle gange om året blive bedt om at udfylde et spørgeskema om emner, som lokaludvalget gerne vil høre din mening om. Se nærmere på vores hjemmeside.

Lokaludvalget deler sekretariat med Vesterbro Lokaludvalg. Vores Lokaludvalgssekretær, Anne Brøndum, kan typisk træffes onsdag-fredag fra kl. 9-16 i lokalet Udsigten på Karens Minde (Opgang C, øverst oppe). Det er godt at ringe og lave en aftale i forvejen – ring på 20202036 eller skriv til acb@kk.dk. Skriv eller ring også, hvis du vil vide mere om lokaludvalget eller har lyst til at være med i en af arbejdsgrupperne.

Hvordan lokaludvalget bliver sammensat, hvornår vi holder møder, hvornår der er
ansøgningsfrister samt meget mere kan du læse om på: www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

SKRIV TIL OS:
redaktionen@havnefar.dk