Udsigt fra Tippens spids, foto af Kaj Thelander Jessen.


På kanten af Sydhavnen


Kaj Thelander Jessen, Sydhavns-guide og gammel græsrod, der har boet i Sydhavnen siden 1978, giver her bud på tre steder på grænsen af 2450 SV, som han finder særligt spændende. Steder, som han håber på, kan blive bevaret som de unikke områder, de er, men som alle er truet af byudviklingens kværn

Af Kaj Thelander Jessen

Det første, der falder mig ind, er hele Tippen og Fiskerhavnsområdet, hvor jeg tit går ture. I særdeleshed spidsen af Sydhavnstippen, hvor du kan sidde på kanten af skrænten og skue ud ad Kalvebodløbet mod Amager og Køge Bugt. Da jeg flyttede ud i Sydhavnen i 1978, var hele Tippen stadig losseplads med spredt græsbevoksning. Den gang var der endnu ingen motorvej eller bro, så du havde frit udsyn, så langt øjet rakte, over et steppelignende område. Nu er der kommet meget ind i synsfeltet (broen og Ørestadsbyggerierne), men det er stadig et pragtfuldt sted at sidde og meditere, kigge på svømmefugle og høre vindens susen. Men husk at tjekke, at vinden ikke kommer fra sydøst, for så er det bilernes susen fra motorvejen, du hører!

Det andet område er også i udkanten af distriktet, nemlig Slusen. Det er et spændende, lille nærmest ø-område, hvor der både er sjove husbåde, de fantastiske slusebygninger og tilliggende bådeklubber, værft, en dejlig lille café og så selve Slusen og Stigboderne. Her er der til tider så stor forskel på vandhøjderne, at der fremkommer vandfaldslignede tilstande, som minder mig lidt om Sverige. Om sommeren er det vidunderligt at sidde foran den lille café og kigge ind mod centrum og se alle sejlerne, roerne og mågerne. For at få et helt andet billede af stedet, vil jeg anbefale at låne det spændende hæfte ’Mine erindringer fra Kongens Enghave’ (99.4) af A.O. Gaardslev, som arbejdede på ”Slusen”, da den blev etableret i slutningen af 1800-tallet.

Endelig har jeg et sidste gemt og specielt sted, nemlig området ved Otto Busses Vej. Den bedste måde at komme dertil på er ved at gå gennem tunnelen fra Enghavevej lige over for indkørslen til Baunehøjbadet. Så kommer man ind til en masse små gule rækkehuse i noget nær ”Nyboderstil” på højre hånd og en masse gamle store bygninger, som DSB har brugt som remiser og reparationsværksteder. Går man til venstre, kan man finde et selvgroet grønt område a la Tippen og en stor samling fantastiske trælader, som er meget forfaldne, men som gode mennesker arbejder for at restaurere og bevare. Hele området er nu under afvikling af DSB og udlagt til en ny bydel imellem Vesterbro og Sydhavnen. Det kan blive et fantastisk dejligt område med vild natur, rekreative områder, sportspladser og spændende kultursteder i de gamle remisehaller. Men det kan også blive ødelagt af højt og tæt byggeri i stil med de rædsler, politikerne har givet lov til at blive opført på den anden side af Vasbygade ud mod havnen. Så vi i Sydhavnen må gå sammen med vesterbroerne og kæmpe for, at dette område kan blive et nyt, nødvendigt åndehul for Københavns beboere.

Du kan opleve mere af Kajs Sydhavnen ved at bestille en guidet cykeltur på www.bydelsrod.dk.


SKRIV TIL OS:
redaktionen@havnefar.dk